Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 13.8.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v BA od 10.9.2018. Zápis.

Anglický lektor RichardLektor Richard vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 10.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v BA od 11.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 11.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 11.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre deti na úrovni začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 11.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre deti na úrovni začiatočnikov sa bude stretávať v BA od 13.9.2018. Zápis.

Nová skupina pre deti na úrovni začiatočnikov sa bude stretávať v BA od 14.9.2018. Zápis.

Anglický lektor RichardLektor Richard vedie novú skupinu pre deti na úrovni začiatočnikov v Košiciach od 20.9.2018. Zápis.

Anglický lektor RichardLektor Richard vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 26.9.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Angličtina v našej jazykovej škole

Váš úspech je u nás zaručený, pretože:

- sme vytvorili unikátnu metódu výučby angličtiny s názvom "THE RICHARD METHOD"
V týchto materiáloch sú zahrnuté 12- ročné pedagogické skúsenosti riaditeľa školy START Richarda Swalesa, ktorý žije dlhodobo v Košiciach a pozná gramatickú štruktúru slovenčiny. Preto vo svojich materiáloch zahrnul a vysvetlil všetky najčastejšie chyby, ktorých sa Slováci dopúšťajú pri učení sa angličtiny.

- vytvárame na našich hodinách anglicky hovoriace prostredie
Všetci naši lektori pochádzajú z Veľkej Británie a hovoria so študentmi po anglicky (aj so začiatočníkmi). Lektori musia naozaj ovládať to, čo učia. Ich materinský jazyk, ktorým je angličtina, je toho zárukou. Naši lektori musia dobre poznať metódy výučby.

- učíme maximálne 6 študentov v jednej skupine
Takto všetci dostanú príležitosť vyjadriť sa. Okrem konverzácie o rôznych témach si študenti cvičia typické situácie zo života, ako napríklad cestovanie a podnikanie.

- naše hodiny sú intenzívne (2x do týždňa po 60 minút) a aktívne
Myslíme si, že na hodine angličtiny je študent dôležitejší ako lektor. To znamená, že úspech procesu závisí aj na samotnom študentovi. Študenti by si mali na hodinách zapisovať všetky nové slová a poznatky, ktoré sa naučili. Máme skúsenosť, že študenti, ktorí si veľa zapisujú na hodinách, zabúdajú oveľa menej medzi hodinami.

Názorná online ukážka hodiny angličtiny:

Mapa stránok