Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 19.6.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Verejné skupiny

Zoznam anglických kurzov v Košiciach

Ceny sú rovnaké bez ohľadu na počet študentov v skupine (do 6). Radi by sme všetkých záujemcov o kurzy v našej škole upozornili, že v prípade vynechania hodín nie je možné vrátiť peniaze. V prípade dlhodobo trvajúcej a ohlásenej choroby umožníme študentovi dokončiť zvyšné hodiny v nasledujúcom semestri v novej skupine. Jedna hodina je 60 minút. Knihy/materiály sú už v cene.

Ak ste nový klient, odporúčame vstupný test pred zápisom do kurzu, aby ste vedeli, ktorý je to pre Vás vhodný.

Kód skupiny: 1KA59
Angličtina. úroveň: 1
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 19.6.2018 o 18:05
štvrtok 21.6.2018 o 18:05
utorok 26.6.2018 o 18:05
štvrtok 28.6.2018 o 18:05
utorok 3.7.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny bez vstupného testu.

Kód skupiny: 1KA57
Angličtina. úroveň: 1,72
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 18/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.4.2018 o 19:10
štvrtok 26.4.2018 o 19:10
štvrtok 3.5.2018 o 19:10
štvrtok 10.5.2018 o 19:10
utorok 15.5.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 1KK28
1. stupeň ZŠ. Angličtina. úroveň: 1,72
Cena kurzu: 162 EUR
Počet už odučených hodín: 19,5/27
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 1 deň týždenne, celkovo 45 minút týždenne (4,50 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 26.4.2018 o 16:10
štvrtok 3.5.2018 o 16:10
štvrtok 10.5.2018 o 16:10
štvrtok 17.5.2018 o 16:10
štvrtok 24.5.2018 o 16:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA57
Angličtina. úroveň: 2
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta plus 3 miesta sa ešte uvolnia ak študenti nepotvrdia svoju účasť
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
štvrtok 24.5.2018 o 19:10
utorok 29.5.2018 o 19:10
štvrtok 31.5.2018 o 19:10
utorok 5.6.2018 o 19:10
štvrtok 7.6.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KA54
Angličtina. úroveň: 2,04
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 1/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.4.2018 o 17:00
streda 25.4.2018 o 17:00
pondelok 30.4.2018 o 17:00
streda 2.5.2018 o 17:00
pondelok 7.5.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 2KT25
Angličtina. úroveň: 2,53
Cena kurzu: 180 EUR
Počet už odučených hodín: 16/30
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.4.2018 o 17:00
streda 25.4.2018 o 17:00
pondelok 30.4.2018 o 17:00
streda 2.5.2018 o 17:00
pondelok 7.5.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA53
Angličtina. úroveň: 3
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 0/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 5.6.2018 o 17:00
štvrtok 7.6.2018 o 17:00
utorok 12.6.2018 o 17:00
štvrtok 14.6.2018 o 17:00
utorok 19.6.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 3KA51
Angličtina. úroveň: 3,12
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 3/25
Voľné miesta: 1 voľné miesto
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.4.2018 o 19:10
streda 25.4.2018 o 19:10
pondelok 30.4.2018 o 19:10
streda 2.5.2018 o 19:10
pondelok 7.5.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA38
Angličtina. úroveň: 4,08
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 2/25
Voľné miesta: 2 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.4.2018 o 10:00
štvrtok 26.4.2018 o 10:00
štvrtok 3.5.2018 o 10:00
štvrtok 10.5.2018 o 10:00
utorok 15.5.2018 o 10:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA37
Angličtina. úroveň: 4,16
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 4/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.4.2018 o 19:10
štvrtok 26.4.2018 o 19:10
štvrtok 3.5.2018 o 19:10
štvrtok 10.5.2018 o 19:10
utorok 15.5.2018 o 19:10
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: 4KA46
Angličtina. úroveň: 4,28
Cena kurzu: 150 EUR
Počet už odučených hodín: 7/25
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
pondelok 23.4.2018 o 18:05
streda 25.4.2018 o 18:05
pondelok 30.4.2018 o 18:05
streda 2.5.2018 o 18:05
pondelok 7.5.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA42
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 102 EUR
Počet už odučených hodín: 5/17
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.4.2018 o 18:05
štvrtok 26.4.2018 o 18:05
štvrtok 3.5.2018 o 18:05
štvrtok 10.5.2018 o 18:05
utorok 15.5.2018 o 18:05
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Kód skupiny: CKA27
Angličtina. úroveň: Stredná
Cena kurzu: 96 EUR
Počet už odučených hodín: 1/16
Voľné miesta: Aspoň 3 voľné miesta
Frekvencia: 2 dni týždenne, celkovo 120 minút týždenne (12,00 EUR týždenne)
Najbližšie hodiny:
utorok 24.4.2018 o 17:00
štvrtok 26.4.2018 o 17:00
štvrtok 3.5.2018 o 17:00
štvrtok 10.5.2018 o 17:00
utorok 15.5.2018 o 17:00
Cely rozvrh
Stať sa členom skupiny po vstupnom teste.

Mapa stránok