Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 20.2.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 27.3.2018. Zápis.

Škótska lektorka HannahLektorka Hannah vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 4.4.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Zoznam hodín. Skupina 27132

Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.

Mapa stránok