Novinky:

Študentom, ktorí nie sú začiatočníkmi, odporúčame vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 20.2.2018. Zápis.

Nová skupina pre dospelých začiatočnikov sa bude stretávať v Košiciach od 27.3.2018. Zápis.

Škótska lektorka HannahLektorka Hannah vedie novú skupinu pre dospelých začiatočnikov v Košiciach od 4.4.2018. Zápis.

Ak nie ste začiatočníkom, odporúčame Vám vhodnú skupinu na základe vstupného testu.

Články z našej košickej anglickej školy

Anglické časy - Jednoduché časy
Anglické časy - Priebehové časy
Anglické časy - Predčasy
Anglické časy - Budúce časy
Anglické členy
Maturita z angličtiny
Maturita z angličtiny - Ústna časť 1
Maturita z angličtiny - Písomná časť 1
Maturita z angličtiny - Písomná časť 2
Spory v anglickej gramatike - dôvody 1.
Spory v anglickej gramatike - dôvody 2.
Spory v anglickej gramatike - dôvody 3.
Stručná história anglického jazyka - Staro angličtina
Stručná história anglického jazyka - Normandské výboje a stredoveká angličtina
Stručná história anglického jazyka - Skoršia moderná angličtina.
Stručná história anglického jazyka - Neskoršia moderná angličtina.
Stručná história anglického jazyka - Americká angličtina a ostatné obmeny.
Stručná história anglického jazyka - Globálna angličtina.

Mapa stránok